Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

1. Algemene Contractvoorwaarden

Deze Algemene Gebruiks- en Contractvoorwaarden (hierna: “de Algemene Voorwaarden”) regelen, samen met het Privacybeleid en de Cookies Policy, de toegang tot en het gebruik van de website die toegankelijk is via de domeinnaam miolivagourmet.com onder de merknaam Mi Oliva Gourmet (hierna: “de Website”), alsmede het contracteren van producten en/of diensten via deze Website. De toegang tot de Website verleent de bezoeker van de Website de staat van Gebruiker van de Website (hierna: “de Gebruiker”) en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, moet deze de Website onmiddellijk verlaten zonder er gebruik van te maken.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaart de Gebruiker:

  • Dat hij/zij wat hier vermeld staat gelezen heeft en begrijpt.
  • Dat deze de wettelijke leeftijd bereikt heeft in overeenstemming met de geldende regelgeving in zijn/haar woonplaats, indien dit niet het geval is moet de minderjarige de toestemming van zijn/haar wettelijke voogd hebben.
  • Dat hij/zij, indien van toepassing, over voldoende capaciteiten beschikt om een bepaald product en/of dienst te contracteren.
  • Dat hij/zij alle hierin beschreven verplichtingen op zich neemt.

De Gebruiker dient volgende Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen wanneer deze toegang krijgt tot de Website, de Website en deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd, hoewel de wijziging van deze Algemene Voorwaarden geen invloed heeft op de goederen of promoties die vóór de wijziging werden verworven.

2. Aankoopvoorwaarden

De Website is toegankelijk voor klanten overal ter wereld, hoewel online winkelen alleen beschikbaar is voor Spanje. Elke andere gebruiker, gevestigd buiten Spanje, kan contact met ons opnemen via info@miolivagourmet.com om de bestelling op een andere manier te verwerken.

2.1. Aankoopproces

Voordat u koopt, kunt u zoveel producten als u wilt toevoegen in het “winkelmandje” of “winkelwagentje”. Zodra de producten aan het winkelmandje zijn toegevoegd, wordt u naar de betalingsprocedure geleid. In deze geldt dat de contactgegevens van de Gebruiker worden opgevraagd, die gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de Organieke Wet 15/1999 van 13 december over de Bescherming van Persoonsgegevens, het Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december 2007 tot goedkeuring van de verordening inzake de ontwikkeling van de Organieke Wet en andere regelgeving die op elk moment van kracht is op het gebied van gegevensbescherming (zie het hoofdstuk Wettelijke Kennisgeving en Gegevensbescherming).

U kunt de betaling vervolgens uitvoeren via de verschillende betaalgateways. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen, maar door de hiervoor genoemde platforms. De betaling gebeurt altijd via een beveiligd protocol (SSL), zodat de ingevoerde gegevens versleuteld worden verzonden. Na de betaling ontvangt u automatisch een e-mail met de bestelgegevens, die binnen 24 uur, van 8.00 tot 20.00 uur, met uitzondering van feestdagen, verwerkt wordt. De levertijd van uw bestelling schommelt tussen de 48 of 96 uur, afhankelijk van de geografische locatie van de Gebruiker en de dag van verwerking. Verlofdagen en zaterdagen zijn niet inbegrepen in deze berekening. U kunt de voortgang van uw bestelling bekijken in uw persoonlijke account op de Website.

3. Prijzenbeleid

De prijzen van de verschillende producten variëren afhankelijk van het land waarin de Gebruiker zich bevindt. Deze prijzen worden in elk land worden weergegeven dankzij geolokalisatie, de Gebruiker moet er dus voor zorgen dat zijn/haar IP-adres de juiste locatie heeft, aangezien de uiteindelijke prijs in functie van het verzendadres bepaald wordt. In geval van vergissing heeft de Gebruiker het recht het bedrag te vorderen om het prijsverschil te betalen of te ontvangen.

Indien de Gebruiker de bestelling in het ene land plaatst, maar het leveringsadres overeenkomt met een ander land, zal de uiteindelijke prijs altijd berekend worden in overeenkomst met het laatste adres.

3.1. Verzendkosten

De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van het product en de bestemming van de bestelling. Dit bedrag wordt pas berekend nadat de klant een leveringsadres heeft gekozen (het adres waarmee de Gebruiker zich geregistreerd heeft of het laatst gebruikte adres wordt standaard geselecteerd). Het totale bedrag zal altijd zichtbaar zijn voor de Gebruiker alvorens tot betaling over te gaan, er zullen nooit meer kosten in rekening worden gebracht na het plaatsen van de bestelling.

4. Betaalmethoden

De betaalmethoden die de Website aan de gebruiker aanbiedt zijn eigendom van derden (Paypal, Virtuele POS etc.), via de betaalgateway.

Om de kredietkaart via een virtuele POS te gebruiken, moet de koper een formulier invullen met de naam van de eigenaar van de kaart, het type kaart, de vervaldatum van de kaart en de verificatiecode. De Website heeft geen toegang tot de bankgegevens die gekoppeld zijn aan het betaalmiddel en herkent of registreert deze gegevens niet tijdens de betalingsverrichting.

5. Leveringsvoorwaarden

Online gekochte producten worden enkel en alleen verzonden naar het Spaanse Schiereiland.

De verzendkosten zijn voor rekening van de koper en kunnen gratis zijn voor bepaalde producten, geografische locaties of bestelbedragen. De werkelijke verzendkosten worden altijd, gedurende het gehele aankoopproces, gedetailleerd beschreven. De koper heeft de mogelijkheid om deze kosten te bekijken voordat hij een betaling uitvoert.

Mi Oliva Gourmet is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering van bestellingen om redenen die niet direct aan hun te wijten zijn, toevallen of overmacht. De levering van de bestellingen wordt uitgevoerd op het leveringsadres dat de Gebruiker vrijelijk heeft opgegeven. Mi Oliva Gourmet neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich indien de levering van het product niet plaatsvindt als gevolg van de onjuistheid of valsheid van de door de Gebruiker voor dit doel verstrekte gegevens, alsmede in het geval dat de levering niet kan plaatsvinden om redenen buiten de wil van Mi Oliva Gourmet, zoals de afwezigheid van de ontvanger op het leveringsadres.

Bij afwezigheid van de geadresseerde wordt, indien mogelijk, een bewijs van niet-levering achtergelaten met de gegevens die nodig zijn om een nieuwe levering aan het adres van de geadresseerde overeen te komen of met de gegevens die deze laatste nodig heeft om het product op een bepaalde plaats op te halen. 7 dagen na de laatste poging tot levering waarin niet geleverd werd, wordt de bestelling teruggestuurd naar de plaats van oorsprong en wordt het contract beëindigd.

6. Retourbeleid

De koper beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of zonder dat hij daarvoor een sanctie opgelegd krijgt. Om het product terug te kunnen sturen, moet het zich in perfecte staat en in de originele verpakking bevinden. Na ontvangst van de goederen in onze magazijnen en na controle van de staat van de goederen, worden deze terugbetaald op de door de klant gebruikte betalingswijze.

In overeenstemming met artikel 102.d) van Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november 2007 tot goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet op de Verdediging van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, of van toepassing op de levering van goederen die snel kunnen bederven of verlopen, kunt u het herroepingsrecht niet uitoefenen op flessen die geopend zijn, vanwege de snelle verslechtering van de inhoud van dergelijke producten.

De koper moet binnen de aangegeven termijn zijn opzet tot herroeping kenbaar maken en het product terugsturen. Hiertoe kan de Gebruiker een e-mail sturen naar info@miolivagourmet.com met vermelding van zijn/haar naam, adres en het bestelnummer. Hij/zij kan ook telefonisch contact met ons opnemen om de teruggave van de betreffende bedragen te bespoedigen.

Mi Oliva Gourmet zal de door de Gebruiker betaalde bedragen terugbetalen zonder inhoudingskosten. De kosten voor het retourneren van het product zijn echter voor rekening van de Gebruiker.

Na ontvangst van de producten waarop de herroeping betrekking heeft en verificatie van de juiste staat ervan, zal Mi Oliva Gourmet de betaalde bedragen binnen een termijn van maximaal 10 kalenderdagen aan de Gebruiker retourneren. Producten waarvan hun originele verpakking niet goed bewaard is kunnen worden afgeschreven.

7. Aanvullende informatie

Als u in een land van de Europese Unie woont, kunt u het platform gebruiken voor online geschillenbeslechting op de officiële EU-website.

U kunt hier klikken om toegang te krijgen tot het online portaal voor geschillenbeslechting.

Logo Club Mi Oliva Gourmet

Ontvang exclusieve aanbiedingen!!

Vertrek niet zonder je eerst te hebben aangemeld bij de Club Mi Oliva Gourmet! Elke keer dat we een nieuwe en voortreffelijke olie vinden, zullen we je op de hoogte stellen. Ook sturen we van tijd tot tijd een aantal hele goede aanbiedingen ;) Dit alles en nog veel meer bij Club Mi Oliva Gourmet.

Ga je het missen?

Dank je wel! U heeft de informatie met succes ingediend. Controleer uw inbox om uw e-mail te bevestigen en uw ervaring te personaliseren. Welkom!